• Hệ thống showroom

Hệ thống showroom

Showroom Nội – Ngoại thất Plaza 1: 103 Lê Duẩn, phường 2, thành phố Đông Hà

( SĐT: 02333.853.417 )

Showroom Nội – Ngoại thất Plaza 2: 487 Lê Duẩn, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

( SĐT: 02333.569.408 )

Showroom Nội – Ngoại thất Plaza 7: 246 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà.

( SĐT: 02333.888.789 )

Showroom Nội – Ngoại thất Plaza 6: thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

( SĐT: 02333.556.156 )

Nhà máy cán tôn Zacssstore 1: 487 Lê Duẩn, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

( SĐT: 02333.575.755 )

Nhà máy cán tôn Zacssstore 2: 63B Lê Duẩn, thành phố Đông Hà.

( SĐT: 02333.824.336 )

Scroll
0905563564
0905563564